www.proridice.com

Původní obsah stránek a aktivity SPŘČR jsou naštěstí v nenávratnu.

Pokud tedy opravdu hledáte funkční sdružení řidičů a potřebujete s něčím poradit, nebo se ještě lépe zapojit,

v tom případě můžete navštívit stránky : 

Sdružení řidičů CZ, o.s.,
se sídlem Běhounkova 2302/1
Praha 5 - Nové Butovice, 158 00
IČO 22834010
DIČ CZ22834010

 

 
registrované Ministerstvem vnitra pod VS/1-1/76 995/09-R

bankovní spojení FIO banka : 2600053041 / 2010

 

  www.proridice.eu
Adresa pro doručování korespondence :
Sdružení řidičů CZ, o.s.,
Praha 5 - Nové Butovice,
Běhounkova 2302/1, 158 00
www.sdruzeniridicu.cz